Patras je největší město na Peloponésu - žije tu 172 800 obyvatel a je tu také nejdůležitější přístav na poloostrově. Město existovalo již v antice, teprve od 2.století př.n.l. však rostl jeho význam jako překladového přístavu. V pozdním středověku střídalo rychle své pány (Byzanc, křižáci, Benátčané, od roku 1460 Turci). V roce 1821 Turci krvavě potlačili povstání místního obyvatelstva a město vypálili. proto je zde minimum historických památek. K těm zachovalým patří hlavně benátská pevnost Kastro z 6.století, zbudovaná na místě ruin zdejší akrople, akterá je dominantou města, nebo rekonstruované římské divadlo, které najdeme jihozápadně od pevnosti. Zajímavé exponáty z různých období jsou uloženy v místním muzeu. Kromě těchto památek je možné navštívit devět kilometrů vzdálenou vinárnu, kterou zde založil v roce 1854 bavorský baron von Clauss. Tato vinárna produkuje jedno z nejlepších řeckých vín!

Nejdůležitější je ale v Patrasu přece jenom námořní doprava. Jezdí odsud lodi na Iónské ostrovy - Kefallonia (4 hodiny, 2500dr), Ithaki (6 hodin, 3050dr) a Korfu (10 hodin, 4500dr). Mezinárodní linky jezdí do Brindisi (22 hodin, 10000dr), Ankony (36 hodin, 16800dr) nebo dokonce až do Benátek (18400dr). U nich je nutné počítat s přístavním polatkem 1500dr. Trajektem je možné odplout i na řeckou pevninu přes Korintský záliv. Lodě odplouvají každou čtvrthodinu z nedalekého městečka Rio a končí v městečku Andirio. Cesta trvá zhruba 15 minut a stojí 100dr (1000dr za auto). Z Patrasu jezdí také autobusy do Athén (3000dr), Soluně (6850dr.) nebo do nitra Peloponesu (Tripolis - 2550dr). Autobus na trajekt Rio-Andirio stojí 180dr.(linka č.6).