mapa KypruKypr je ostrovní stát, který leží ve východní části Středozemního moře. Najdeme jej 97 km na západ od pobřeží Sýrie a 64 km jižně od břehů Turecka. Ostrov je dlouhý 224km od východu k západu a 94 km od severu k jihu. Jeho poměrně kompaktní tvar narušuje pouze na severovýchodě protáhlý poloostrov. 

Kypr je nezávislým státem od roku 1960, ale v roce 1974 obsadilo turecko severní část ostrova a od roku 1975 je Kypr rozdělen na dvě části. Ty jsou od sebe odděleny pásmem, které kontrolují jednotky OSN, ale přesto tu občas dochází ke srážkám mezi jednotlivými etnickými skupinami. V jižní části Kypru je oficiálním jazykem novořečtina, Kypřané však používají kyperský dialekt (tzv. kyperštinu), v němž se vyskytují prvky starořečtiny a turečtiny. Jako měna se používá kyperská libra (CYP). Ani se nám nechtělo věřit kurzovnímu lístku, když jsme viděli, že za dolar dostaneme asi 0,54CYP. Ale je to tak - kyperská libra stojí asi 63 korun. Na lodi, kterou jsme cestovali, stála např. pizza 1,80CYP a čaj 0,2CYP. 
Hlavním městem Kypru je Nikósie, kde žije přes 350 000 obavatel. Nikósie leží u jižní hranice pásma OSN, které odděluje jižní část ostrova od okupované turecké. Proto se například zdejší letiště využívá hlavně pro vojenské účely. Turistickými centry jsou však úplně jiná místa na jižním pobřeží:


Druhé největší město Kypru, po Nikósii, s dobrým přístavem a bezpečným kotvištěm v zátoce Akrotiri. Původně se jmenovalo Nemesos a je určitě starší než náš kalendář. Antická osada na místě dnešního Limassolu byla málo významná a žila ve stínu znamenitějších sousedů, kterými byla města Amathús a Kúrion. Rozkvět Limassolu nastal ve středověku, kdy mu svou přízeň věnoval Richard Lví srdce. Ten ho však záhy přepustil templářům, kteří z něho vytvořili své hlavní sídlo na ostrově. Limassol je vyhledáván zvláště těmi, kteří se kromě koupání také rádi baví v ruchu velkoměsta, jež je zároveň i výchozím místem pro různé výlety do vnitrozemí k poznání mnoha kulturně-historických míst.


Druhý největší přístav na Kypru, na jihovýchodním pobřeží v řecké části ostrova. Město vybudované v místě antického střediska Kition není příliš velké, po rozdělení Kypru na řeckou a tureckou část a zabrání mezinárodního letiště v Nikósii vojenskými silami OSN, se stalo hlavním přístavem řecké části ostrova a jeho letiště turistickou vstupní branou na ostrov. Město je proslulé jedinečnými historickými památkami, mezi nimiž dominuje především chrám sv. Lazara z 9. stol. - nejstarší křesťanská stavba ostrova vybudovaná přímo nad hrobem světce a turecká vojenská pevnost ze 17. stol. Dnes slouží Larnaca i jako přímořské letovisko s řadou přímořských promenád lemovaných stromořadím. Vybavenost střediska obchodní sítí i službami pro turisty je rozsáhlá a rozmanitá. Koupání umožňují krásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Orientační cenové relace na Kypru v DM:   

běžné jídlo v restauraci  20 DM surfing (1 hod) 27 DM
Coca-Cola (0,33 l) 2 DM  tenis (1 hod) 17 DM
pivo (0,33 l) 2,50 DM benzín super 1,24 DM
víno (0,2 l) 2,30 DM benzín diesel 0,36 DM
voda (1 l) 1,70 DM taxi (1 km)  2,30 DM
lehátko (1 den) 3,40 DM auto (1 týden) 449 DM
slunečník (1 den) 3,40 DM telefon do ČR (1 min) 1,50 DM